Generalforsamling 2017

Generalforsamling BLIN – Bygnings og Landskabskultur i Norddjurs

Grenaa den 9. marts 2017
22 fremmødte
Fra bestyrelsen: Tommy, Lars KK, Gunnar, Erik, Lisbeth, Henrik, Lea og Lars SK
Afbud fra Ingrid
Referat: Lars SK

 1. Velkomst ved Lars Kalmar Kastanje
 2. Valg dirigent Finn Pedersen, forsamlingen vælger en dirigent, lovligt indvarslet
 3. Formandens beretning:
  Visioner
  10 bestyrelsesmøder
  Udvalgsmøder,
  I 2016 blev en smuk industribygning præmieret
  Fjellerup Strand, Ishus/Isbygning, Estruplund gods, Estruplund Kirke,
  fællesmøde med BLIS, Søren museumsinspektør var rundviser.
  Grenaa midtby Schønherr
  Den Gamle Smedje
  Høringssager for Nordjurs Kommune
  I 2016 mærkesager, nedrivning af bevaringsværdig mølle på Katholm
  Rosengården tagrenovering, er taget til efterretning
  Træfældning ved trekanten, sagen tages op igen i kommunalbestyrelsen
  Årsmøde i Odense i maj 2016
  Årsmøde i Maribo i maj 2017
  Udvalg: Herregårdsudvalg, Ruggård Gods
  Horder-gruppe
  Smedje-udvalget
  Kommunalgruppe
  Nyhedsbrev der måned nyhedsbrev
  Tak til medlemmer, bestyrelsen, og medlemmer der udtræder
 1. Kommentarer fra Finn, godt at foreningen ”viser tænder overfor myndighederne”
 2. Erik Vestergaard, kasserer, fremlagde årsregnskab, egenkapital på ca 15.000,- kr. Regnskabet er godkendt
 3. Aktivt går ind for at finde sponsorer, arrangementer der giver en netto indtægt, anslået ca. 20.000,- til næste år.
 4. Kontingent i 2017, uforandret
 5. forslag. Vedtægtsændringer: ændring mht opløsning af foreningen. Bestyrelsen supplerer sig selv. Ny vedtægter er vedtaget
 6. Gunnar Lauritsen udtræder
 7. Carsten , fortalte om sin baggrund, valgt
 8. Henrik vil gerne udtræde, Birgit Skov Jensen indtræder i stedet.
 9. Suppleant, Ingrid genvalgt
 10. Jan Rønne genvalgt
 11. Tak til Finn
 12. Præmiering 2017, gennemgang ved Tommy Glindvad.
  Dobbelthuse som tema. Transformation med eksempler fra Grenaa
  Markedsgade 44 og 46. Bygget i 1933. Enfamiliehus i 1989. Præmieret før og igen i 2017.
  Gratis medlemskab for 1 år til de 2 ejere
 13. Tak til Gunnar, Henrik og Finn
 14. Traktement

Mvh

Lars Kalmar Kastanje, formand

Lars Sand Kirk (ref.)