GENERALFORSAMLING – BAUNHØJ MØLLE TIRSDAG D.10 MARTS 2020 KL. 19.00

Der indkaldes til Generalforsamling/ samt bygningspræmiering i BLIN bygnings-og landskabskultur i Norddjurs.
Baunhøj Mølle tirsdag d. 10 marts 2020 kl. 19.00.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år (ved Lars Kastanje).

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab – ( ved Birgit Skov Jensen).

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år – ( ved Birgit Skov Jensen).

5. Vedtagelse af kontingent for 2021.

6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.(indlevering senest 27.2.2020).

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Jytte Nyborg Sørensen, Lisbeth Madsen, Birgit Skov Jensen, Lars sand Kirk. Alle ønsker genvalg.

8. Valg af 2 suppleant for 1 år. På valg er Jens Rasmussen.  Ønsker genvalg. Yderligere suppleant mangler.

9. Valg af revisor (nuværende er Jytte Nielsen). Ønsker genvalg.

10. Eventuelt.

Præmiering:

Præmieringsudvalget fortæller om præmieringen og formanden overrækker diplom.

Traktement:

Blin er vært for et lettere traktement.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen BLIN

Continue reading