Bygningspræmiering 2019

Pressemeddelelse Grenaa, den 20. marts 2019

Bygningspræmiering 2019
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Norddjurs – BLIN – afholdt sin årlige generalforsamling tirsdag den 19. marts i Baunhøj Mølle med over 30 deltagere. Ifølge foreningens vedtægter uddeles her en pris som anerkendelse for vedligeholdelse, renovering, forbedringer eller nyopførelse af en ejendom eller naturområde. Formålet er at præmiere og dermed synliggøre en indsats, der har bevaret eller tilføjet en by og en egn æstetisk værdi.
BLIN har uddelt den årlige bygningspris til ejerne af Stokkebro 97 i Gjerrild.

I en tid hvor gamle utidssvarende huse i udkantsområderne bliver nedrevet og erstattet
af nye moderne huse, er det befriende, at der stadig er mennesker, der tager kampen op
med restaurering af de gamle bygninger, så vi kan bevare nogle af de æstetiske
og historiske værdier, der findes i vores små bysamfund.

Dette hus fra 1880 var ikke fredet eller registreret som bevaringsværdigt, så en nyfor-
tolkning af huset var selvfølgelig tilladeligt. Fredningsbestemmelserne er i dag blevet lempeligere. Man er godt klar over, at skal de gamle private huse overleve, så en ny generation vil bo i dem, må der være lempeligere krav. Det betyder som regel højere til loftet og en mere tidsvarende indretning.

I dette tilfælde er sjælen i huset bevaret, køkkenet er udvidet med en lille tilbygning bagtil,
som stadig hænger sammen med det eksisterende køkken. Højden i huset er hævet dvs. der er lavet højere bindingsværk og murværk, hvorefter nye vinduer i de eksisterende murhuller ligeledes er forhøjet af hensyn til husets nye proportioner.
Der er ligeledes tænkt i bæredygtighed, miljø og genbrug. Husets nye tag er genbrugstegl
som er med til at signalere, at det stadigt er et meget gammelt hus.

Huset fortjener at blive fremhævet som et godt eksempel på, hvorfor det er så vigtigt at
bevare helheden med de gamle huse i bybilledet fremfor ikke gennemtænkte nedrivninger.
Stor ros for det gode håndværk og de rigtige materialer, der er brugt i renoveringen.

Generalforsamlingen indeholdt i øvrigt efter beretning og regnskab/budget genvalg til af 4 bestyrelsmedlemmer, ny suppleant og revisor. Herefter et spændende oplæg af bestyrelsesmedlem Lars Sand Kirk fra besøg i Malopolska i de UNESCO fredede trækirker i Polen. Afslutningsvis fortalte Lars Sand Kirk og Lars Kalmar om deres kunstudstilling i Baunhøj Mølle

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Bygnings- og Landskabskultur i Norddjurs formand Lars Kalmar Kastanje, tlf. 2423 5335.

Der vedhæftes 2 fotos af bygningen – før og efter renoveringen.

 

Continue reading


MENU BAR TOP

MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU

Continue reading


Myter og realiteter om land og by i Danmark

Et historisk foredrag med fokus på Østjylland ved Benno Blæsild

Ved de seneste to folketingsvalg har Danmarkskortet været todelt, når det endelige valgresultat er opgjort. Storkøbenhavn, Aarhus, Odense og Aalborg har været røde, mens resten af landet har været med blåt flertal. Måske dækker det over en øget polarisering i Danmark. Måske ser verden forskellig ud, hvad enten udgangspunktet er storbyens skyline eller landets bakkede skovklædte horisont – og måske er denne forskel vokset.
Foredraget giver eksempler på, hvordan det tidligere er gået skævt, når balancen mellem by og land er blevet for ulige, fra Romerrigets galliske provinser i 3. århundrede, over Frankrig i 1700’tallet til Danmark i 1993, hvor en prognose fra Indenrigsministeriet forudså, at den sidste indbygger ville have forladt København i 2035, hvis den daværende befolkningsudvikling fortsatte.
Med udgangspunkt hos ‘Maren i Kæret’ et sted i Østjylland gives et signalement af, hvordan forholdet mellem land og by udviklet sig de seneste 150 år. Der gives et bud på, hvordan det kan være at Danmark er et af EU’s mindst urbaniserede lande, samtidig med at alle prognoser giver storbyerne hovedrollen i Danmarks fremtidige udvikling.

Onsdag d. 27 marts kl. 19.00 på Allingåbro Hotel.

Continue reading