Generalforsamling 2019

 

Dagsorden for Generalforsamling 2019

  1. Valg af dirigent. (bestyrelsen foreslår Finn Pedersen)
  2. Formandsberetning om foreningens virksomhed i 2018. (Lars kastanje).
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab af kasserer. (Birgit Skov Jensen).
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år. (Birgit Skov Jensen).
  5. Vedtagelse af kontingent for 2019. (bestyrelsen foreslår uændret kontingent).
  6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Forslag sendes til mail: (Info@blin.dk senest d. 12 marts 2019.
  7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Tommy Glintvad, Karsten Sørensen, Erik Vestergaard, samt Lars Kastanje. Samtlige ønsker genvalg.
  8. Valg af 1 suppleant for 1 år. På valg er Ingrid Kristiansen, som ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår Jens Rasmussen som ny suppleant.
  9. Valg af revisor for 1 år. På valg er Jan Rønne, som ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår Jytte Nielsen, som ny revisor.

Præmiering:

 • Præmieringsudvalget fortæller om præmieringen og formanden overrækker diplom.

Møllens Udstilling:

 • Lars kastanje og Lars sand Kirk som udstiller på Møllen, fortæller om deres kunst.

Lille foredrag:

 • Lars sand Kirk fortæller om ”En taxatur i Malopolska” Et besøg i de UNESCO fredede trækirker i Polen.

Traktement:

 • Blin er vært for et lettere traktement.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen BLIN

 

Continue reading