Beplantning på Århusvej


Norddjurs kommune har besluttet at sagen omkring beplantning på Århusvej igen skal sendes tilbage til miljø-og teknikudvalget, for derefter at blive sendt til offentlig høring. Sagen kommer op for kommunalbestyrelsen 7 november.

BLIN tager denne sag op.

BLIN ønsker generelt at tage temaet med træer og beplantning op til revision i hele kommunen.
Vi vil også komme med imput og forslag til nye grønne byporte til fremtidens
Grenaa.

Continue reading