Generalforsamling 2017

Generalforsamling BLIN – Bygnings og Landskabskultur i Norddjurs

Grenaa den 9. marts 2017
22 fremmødte
Fra bestyrelsen: Tommy, Lars KK, Gunnar, Erik, Lisbeth, Henrik, Lea og Lars SK
Afbud fra Ingrid
Referat: Lars SK

 1. Velkomst ved Lars Kalmar Kastanje
 2. Valg dirigent Finn Pedersen, forsamlingen vælger en dirigent, lovligt indvarslet
 3. Formandens beretning:
  Visioner
  10 bestyrelsesmøder
  Udvalgsmøder,
  I 2016 blev en smuk industribygning præmieret
  Fjellerup Strand, Ishus/Isbygning, Estruplund gods, Estruplund Kirke,
  fællesmøde med BLIS, Søren museumsinspektør var rundviser.
  Grenaa midtby Schønherr
  Den Gamle Smedje
  Høringssager for Nordjurs Kommune
  I 2016 mærkesager, nedrivning af bevaringsværdig mølle på Katholm
  Rosengården tagrenovering, er taget til efterretning
  Træfældning ved trekanten, sagen tages op igen i kommunalbestyrelsen
  Årsmøde i Odense i maj 2016
  Årsmøde i Maribo i maj 2017
  Udvalg: Herregårdsudvalg, Ruggård Gods
  Horder-gruppe
  Smedje-udvalget
  Kommunalgruppe
  Nyhedsbrev der måned nyhedsbrev
  Tak til medlemmer, bestyrelsen, og medlemmer der udtræder
 1. Kommentarer fra Finn, godt at foreningen ”viser tænder overfor myndighederne”
 2. Erik Vestergaard, kasserer, fremlagde årsregnskab, egenkapital på ca 15.000,- kr. Regnskabet er godkendt
 3. Aktivt går ind for at finde sponsorer, arrangementer der giver en netto indtægt, anslået ca. 20.000,- til næste år.
 4. Kontingent i 2017, uforandret
 5. forslag. Vedtægtsændringer: ændring mht opløsning af foreningen. Bestyrelsen supplerer sig selv. Ny vedtægter er vedtaget
 6. Gunnar Lauritsen udtræder
 7. Carsten , fortalte om sin baggrund, valgt
 8. Henrik vil gerne udtræde, Birgit Skov Jensen indtræder i stedet.
 9. Suppleant, Ingrid genvalgt
 10. Jan Rønne genvalgt
 11. Tak til Finn
 12. Præmiering 2017, gennemgang ved Tommy Glindvad.
  Dobbelthuse som tema. Transformation med eksempler fra Grenaa
  Markedsgade 44 og 46. Bygget i 1933. Enfamiliehus i 1989. Præmieret før og igen i 2017.
  Gratis medlemskab for 1 år til de 2 ejere
 13. Tak til Gunnar, Henrik og Finn
 14. Traktement

Mvh

Lars Kalmar Kastanje, formand

Lars Sand Kirk (ref.)

Continue reading


Bygnings Præmiering 2017

Markedesgade 44-46

BLIN – foreningen for Bygning og Landskab i Norddjurs kommune – har uddelt den årlige pris til 2 bygningsejere, som har bibragt bygningskulturen i Grenaa by noget godt for bygningen, kulturen og ikke mindst for øjet.

 

 

BLIN har i sin formålsparagraf:
At uddele en pris, gerne årligt, til en ejer, beboer, myndighed eller tilsvarende i Norddjurs Kommune, som anerkendelse for forbedringer på en ejendom, hvor der er bevaret eller tilføjet by og egn æstetisk værdi.

Grenaa by som har gode og stærke rødder i industrialiseringen tilbage fra før 1900 og helt frem til i dag, har vi en flot bygningskultur som følger denne stærke periode. Der er store parcelhusområder fra 60’erne og frem til i dag, men for ca. 100 år siden blev store dele af bygningerne i Markedsgade, Mogensgade Bredgade, Havnevej og flere andre gader planlagt og bebygget, med gedigne og flotte og ofte ret enkle huse med en stram arkitektur. Der blev også bygget rigtig mange dobbelthuse.

BLIN har fulgt disse dobbelthuse gennem årene og har før præmieret nogle af disse, når der var mulighed herfor. Men vi må i Grenaa, såvel som andre steder, se at i en række tilfælde er det ”modsætninger der mødes” uden den søde musik opstår. Det kan i dag være svært at se, at der her er tale om dobbelthuse.

Markedsgade 44-46, er et eksepel på at det kan lykkes. Fra at være et gult og blåt hus, står der i dag et flot dobbelthus, som fortjener at blive fremhævet for ejernes store indsats.

Continue reading