Nyttige Links

Restaureringsfaglige foreninger og institutter

www.byogland.dk – Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur

www.bygningsbevaring.dk – Center for Bygningsbevaring i Raadvad

www.bygningskultur.dk – Bygningskultur Danmark – Paraplyorganisation for forskellige aktører med interesse i bygninger og bygningskultur.

www.foreningen-straatag.dk – Foreningen Stråtag – Forening for ejere af hus med stråtag og andre med interesse i emnet.

www.byfo.dk – Bygningsfredningsforeningen – Hovedsagelig en økonomisk interesseorganisation for ejere af fredede bygninger

www.kalkforum.org – Medlemsforening for arkitekter, håndværkere og forskere fra hele norden med interesse i bygningskalk og kalkpuds.

www.karch.dk – Kunstakademiets Arkitektskole

www.kunstbib.dk – Samlingen af arkitekturtegninger

www.aarch.dk – Arkitektskolen i Århus

www.kons.dk – Kunstakademiets Konservatorskole

www.natmus.dk – Nationalmuseet

www.natmus.dk/sw4621.asp – Frilandsmuseet i Sorgenfri

www.sbsby.dk – SBS Byfornyelse

www.dac.dk – Dansk Arkitekturcenter

www.gbb.dk – Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring

www.patriotisk.dk – Patriotisk Selskab

www.realdania.dk – Realdania A/S

www.realea.dk – Realea A/S

www.berntsenfonden.dk – Berntsens Fond

www.bev.dk – Bevaringsværdige Bygninger

www.dn.dk – Danmarks Naturfredningsforening

www.d-g-h.dk – Danske Godser og Herregårde

www.slotte-herregaarde.dk – Danske Slotte og Herregårde

www.dansklandbrug.dk – Dansk Landbrug

www.skovforeningen.dk – Dansk Skovforening

www.bcnord.dk – Bevaringscenter Nordjylland

 

Relevante Myndigheder

www.kulturarv.dk/forvaltning/udvalg/bygningssyn/ – Det særlige Bygningssyn

www.kulturarv.dk – Kulturarvsstyrelsen

www.kum.dk – Kulturministeriet

www.kl.dk – Kommunernes Landsforening

www.sns.dk – Skov- og Naturstyrelsen

www.ses.dk – Slots- og Ejendomsstyrelsen

www.mim.dk – Miljøministeriet

www.forsvaret.dk/FBE/Pages/default2.aspx – Forsvarets Bygningstjeneste

Continue reading


Åguden

En lille plads ved Sønderbro danner rammen om granitskulpturen Åguden, der blev opsat her i 2005 i anledning af grenaa Haandværkerforenings 150 års jubilæum.

Værket er udformet af Morten Skovmand Kunstnerens grundlæggende ide har været at sætte åen på højkant. Stenens indhuggede mønstre er i familie med de nordiske helleristninger, mens inspirationen til vandtrappen er hentet i Italien. Skulpturen er ment som det første trin i en stafet af skulpturelle indslag langs åen.

Morten skovmand, født 1941, er billedhugger, maler og grafiker. han er bosat i Stenvad. Morten Skovmand arbejder isør med maleri, gerne med naturen og dens farver som motiv.

Continue reading


Økserne

Skulpturen “Økserne” er inspireret af de vikingeøkser som er fundet ved udgravningerne i Kolindsund. Den er placeret foran Den Gamle Smedje på hjørnet af Mogensgade og Smedestræde.

Økserne er udført i jern og blev officielt overdraget til Grenaa Kommune i 1996.
“Økserne” er lavet af Karl-Heinz Boserup, født 1943, der oprindeligt er fra Veggerslev. Han har faglif baggrund som smede- og maskinarbejder, men er som kunstner autodidakt. Han har arbejdet med kunst og udsmykning siden 15-årsalderen og arbejder mest i metal.

Continue reading


Ø’et i Ørsted

Ø’et i Ørsted er en granitskulptur af billedhuggeren Jan Blik Pedersen. Ø’et, der er skænket af Sparekassen Kronjylland, blev afsløret i november 2001. Skulpturen er brugskunst – den er beregnet til, at børn – eller andre banrlige sjæle – gerne må kravle gennem hullet og dermed selv være stregen i ø’et.

Ifølge kunstneren er fortolkningen fri, så måske står ø for Ørsted, ønskesten eller den ø, Ørsted en gang lå på. Ligger ved Polden i Ørsted.

Continue reading


Vækst

Skulpturen “Vækst” blev bestilt i efteråret 1992 i anledning af Den Kommunale Højskoles 25 års jubilæum. Udgifterne blev bl.a. dækket ved hjælp af gaver fra danske kommuner og amter samt grænlandske kommuner.

Navnet “Vækst” blev valgt efter en navnekonkurrence, hvor skolens medarbejdere kunne komme med deres bud på et godt navn til skulpturen.
Ib Braun lavede modellen, mens selve skulpturen er udført af Bo Ewald fra kunstmedien Samson. den er smedet af kobberplade ovenpå et stålskelet.

Ib Braun, født 1933, er uddannet billedhugger fra Kunstakademiet i København. Han arbejder med både figurative og abstrakte skulpturer, som kan se i mange byer.

Continue reading


Vindpust

Vindpust blev afsløret i 1991 på dens første placering på torvegade mellem Grenaa Kirke og rådhuset. I august 1995 blev kunstværket flyttet til pladsen syd for Djurslands Museum for at give plads til den nye skulptur Ofrende. Vindpust var en foræring fra Grenaa Handelsstandsforening til grenaa Kommune og midlerne stammede fra forskellige gaver til udsmykning i byen.

Skulpturen er udført af Anders Geertsen, født 1043, uddannet på rhus Kunstakademi. Han arbejder i bronze, granit og marmor og hans værker har en abstrakt organisk form. I løbet af 1960′ erne blev ejendommene på sydsiden af Kannikegade nedrevet og gadens løb ændret, så der opstod en plads foran museet.

I 1975 bevilgede Grenaa Kommune midler til et vandkunstanlæg i bornholmsk granit på pladsen.

Dette blev udformet af Johannes Exner, født 1916, uddannet på Kunstakadamiets Arkitektskole i København. Fra 1984 ansat som professor på Arkitektskolen i århus. Han har især beskæftiget sig med kirkebyggeri og kirkekunst samt restaureringsopgaver, bl.a. den omfattende restaurering af Koldinghus.

Continue reading