GENERALFORSAMLING – BAUNHØJ MØLLE TIRSDAG D.10 MARTS 2020 KL. 19.00

Der indkaldes til Generalforsamling/ samt bygningspræmiering i BLIN bygnings-og landskabskultur i Norddjurs.
Baunhøj Mølle tirsdag d. 10 marts 2020 kl. 19.00.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år (ved Lars Kastanje).

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab – ( ved Birgit Skov Jensen).

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år – ( ved Birgit Skov Jensen).

5. Vedtagelse af kontingent for 2021.

6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.(indlevering senest 27.2.2020).

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Jytte Nyborg Sørensen, Lisbeth Madsen, Birgit Skov Jensen, Lars sand Kirk. Alle ønsker genvalg.

8. Valg af 2 suppleant for 1 år. På valg er Jens Rasmussen.  Ønsker genvalg. Yderligere suppleant mangler.

9. Valg af revisor (nuværende er Jytte Nielsen). Ønsker genvalg.

10. Eventuelt.

Præmiering:

Præmieringsudvalget fortæller om præmieringen og formanden overrækker diplom.

Traktement:

Blin er vært for et lettere traktement.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen BLIN

Continue reading


Generalforsamling 2019

 

Dagsorden for Generalforsamling 2019

  1. Valg af dirigent. (bestyrelsen foreslår Finn Pedersen)
  2. Formandsberetning om foreningens virksomhed i 2018. (Lars kastanje).
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab af kasserer. (Birgit Skov Jensen).
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år. (Birgit Skov Jensen).
  5. Vedtagelse af kontingent for 2019. (bestyrelsen foreslår uændret kontingent).
  6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Forslag sendes til mail: (Info@blin.dk senest d. 12 marts 2019.
  7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Tommy Glintvad, Karsten Sørensen, Erik Vestergaard, samt Lars Kastanje. Samtlige ønsker genvalg.
  8. Valg af 1 suppleant for 1 år. På valg er Ingrid Kristiansen, som ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår Jens Rasmussen som ny suppleant.
  9. Valg af revisor for 1 år. På valg er Jan Rønne, som ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår Jytte Nielsen, som ny revisor.

Præmiering:

 • Præmieringsudvalget fortæller om præmieringen og formanden overrækker diplom.

Møllens Udstilling:

 • Lars kastanje og Lars sand Kirk som udstiller på Møllen, fortæller om deres kunst.

Lille foredrag:

 • Lars sand Kirk fortæller om ”En taxatur i Malopolska” Et besøg i de UNESCO fredede trækirker i Polen.

Traktement:

 • Blin er vært for et lettere traktement.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen BLIN

 

Continue reading