GENERALFORSAMLING – BAUNHØJ MØLLE TIRSDAG D.10 MARTS 2020 KL. 19.00

Der indkaldes til Generalforsamling/ samt bygningspræmiering i BLIN bygnings-og landskabskultur i Norddjurs.
Baunhøj Mølle tirsdag d. 10 marts 2020 kl. 19.00.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år (ved Lars Kastanje).

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab – ( ved Birgit Skov Jensen).

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år – ( ved Birgit Skov Jensen).

5. Vedtagelse af kontingent for 2021.

6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.(indlevering senest 27.2.2020).

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Jytte Nyborg Sørensen, Lisbeth Madsen, Birgit Skov Jensen, Lars sand Kirk. Alle ønsker genvalg.

8. Valg af 2 suppleant for 1 år. På valg er Jens Rasmussen.  Ønsker genvalg. Yderligere suppleant mangler.

9. Valg af revisor (nuværende er Jytte Nielsen). Ønsker genvalg.

10. Eventuelt.

Præmiering:

Præmieringsudvalget fortæller om præmieringen og formanden overrækker diplom.

Traktement:

Blin er vært for et lettere traktement.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen BLIN

Continue reading


BAUHAUS – 100 år

BAUHAUS – 100 år

Dato/klokkeslæt:
31/10/2019 – 07/11/2019
19:00 – 21:00

Sted:
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa

 

Underviser:
Lars Sand Kirk,
arkitekt MAA, lektor

Pris:

100 kr. for en aften
150 kr. for begge foredrag

Tilmelding:
Ingen. Billetter købes ved indgangen

Torsdag d. 31. oktober:
Der fortælles om Bauhausskolens historie – med fokus på de mange kunsthåndværkere og designere der var tilknyttet Bauhaus bevægelsen i Tyskland og desuden arkitekter og kunstnere som Walter Gropius, Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Johannes Itten, Joseph Albers, Marianne Brandt og mange andre.

Denne bevægelse har i nu 100 år inspireret kunstnere, arkitekter og designere over hele verden, men virkede kun i ganske kort periode, fra 1919 til 1933, da skolen lukkede grundet nazismens indflydelse i Tyskland.

 

 

 

Torsdag d. 7. november:
Hør om de kunstnere, grafikere og arkitekter der var tilknyttet Bauhausskolen, i både Weimar og Dessau – og dem der senere lod sig  inspirere heraf. Vi hører om de ideer der udsprang fra Bauhausskolen – med eksempler og punktnedslag i Europa, USA, Mexico, Japan og Skandinavien.

Her kan også nævnes danske arkitekter som Arne Jacobsen, Mogens Lassen, Edvard Heiberg og utallige bygmestre der opførte Bauhaus inspirerede funkisbygninger overalt i landet, også i

Norddjurs og Grenaa.

Continue reading


HERREGÅRDSBESØG MED PICNIC PÅ INGVORSTRUP – TORSDAG 5. SEPTEMBER KL. 17.00 2019

Ingvorstrup stammer helt tilbage fra 1400-tallet og har navn efter Ingvor Beske.
Kendte adelsslægter som Skeel, Rosenkrantz og Rosenørn har igennem årene haft deres gang på Ingvorstrup.
Ingvorstrups hovedbygning blev opført i 1872 af daværende ejer Jens Hansen Mosegaard.
Hovedbygningen er en énetages bygning i villastil med gennemgående frontspids.

Læs meget mere om herregården på linket herunder
http://www.danskeherregaarde.dk/nutid/ingvorstrup

Continue reading


KIRKETUR TIL TRE KIRKER | TORSDAG 23. MAJ KL. 17.

 

 

 

 

 


Vi mødes ved Ålsø Kirke, som er meget “rig” og veludsmykket, da den har været under to herregårde.

Vi taler om kirkens forskellige stilperiorder både i arkitekturen og kunsten, før og efter Reformationen.

Her ses karakteristiske eksempler på forskellen mellem høj og lav i samfundet.

Derefter kører vi til Trustrup Kirke som er af nyere dato fra 1988.

Kirken er meget enkel i sit udtryk, som tydeligt ses på forskellen mellem en katolskog protestantisk kirke.

Til slut kører vi til den nyrestaurerede Enslev Kirke, opført i kalksten, den har smukke ydre dekorationer, samt døbefont af stenmester Horder fra 1100 tallet, ham vil i få en beretning om.

På kirkegården ses et Lapidarum, som er en gravstenssamling.

Turen er gratis for medlemmer, for ikke medlemmer 50 kr, vi kører i egne biler.

Medbring Picnickurv som vi finder et sted at fortære, afhængig af vind og vejr.

Turen guides af Lisbeth Madsen

 

Venlig hilsen BLIN.

Continue reading


Myter og realiteter om land og by i Danmark

Et historisk foredrag med fokus på Østjylland ved Benno Blæsild

Ved de seneste to folketingsvalg har Danmarkskortet været todelt, når det endelige valgresultat er opgjort. Storkøbenhavn, Aarhus, Odense og Aalborg har været røde, mens resten af landet har været med blåt flertal. Måske dækker det over en øget polarisering i Danmark. Måske ser verden forskellig ud, hvad enten udgangspunktet er storbyens skyline eller landets bakkede skovklædte horisont – og måske er denne forskel vokset.
Foredraget giver eksempler på, hvordan det tidligere er gået skævt, når balancen mellem by og land er blevet for ulige, fra Romerrigets galliske provinser i 3. århundrede, over Frankrig i 1700’tallet til Danmark i 1993, hvor en prognose fra Indenrigsministeriet forudså, at den sidste indbygger ville have forladt København i 2035, hvis den daværende befolkningsudvikling fortsatte.
Med udgangspunkt hos ‘Maren i Kæret’ et sted i Østjylland gives et signalement af, hvordan forholdet mellem land og by udviklet sig de seneste 150 år. Der gives et bud på, hvordan det kan være at Danmark er et af EU’s mindst urbaniserede lande, samtidig med at alle prognoser giver storbyerne hovedrollen i Danmarks fremtidige udvikling.

Onsdag d. 27 marts kl. 19.00 på Allingåbro Hotel.

Continue reading


Herregårdstur til Stenalt Gods

Torsdag d. 23 august kl. 18.00 med Picnic kurv.
Traditionen tro besøger vi i år Stenalt Gods der ligger idyllerisk i skovkanten i en park med søer, vandløb og broer lidt uden for Ørsted. Godsets historie går 800 år tilbage. En byggestil som er et meget seværdigt syn midt i den smukke natur på Djursland. I 1994 blev Stenalt Gods tildelt Europa Nostra prisen for nænsom restaurering af hovedbygningen.

Stenalt gods er i dag rammen om et herhjemme utraditionelt husdyrhold på i øjeblikket Ca. 500 bukkekid og ca. 700 malke-geder. Dorte Jensen og hendes mand Arne Fremmich som ejer godset driver denne spændende økologiske virksomhed.

PROGRAM:
Kl.18.00                      Ankomst til godset
kl.
18.00-19.00             Dorte Jensen fortæller om Godset og den økologiske virksomhed
kl.19.00-19.30             Arkitekt Lars sand Kirk fortæller om Godsets palæagtige italienske
                                   byggestil fra 1799 inspireret af Andrea Palladio.
kl.19.30-20.30             Picnic i haven

Continue reading


Hvem var stenmester Horder fra Djursland.

Tag med BLIN på en tur Torsdag d. 31 Maj kl. 16.30 rundt til tre af vore smukke middelalderkirker, hvor Horder er repræsenteret. Vi kigger også på hvad der er specielt for de enkelte kirker, både ude og inde.

Vi mødes ved Hammelev Kirke kl 16.30 hvor vi finder den måske smukkeste af Horders døbefonte og vi udfolder historien om hans virke, der er repræsenteret så langt væk som til Flensborg egnen. Dog er der langt flest arbejder af ham på Norddjursland.

Hvad var det for en tid han levede i, og hvordan ses det i kirkerne ?

Derefter kører vi til Villersø Kirke, også med en døbefont fra Horders værksted.

Til sidst kører vi til Rimsø Kirke, beliggende ved Danmarks ældste præstegård. Her kigger vi nærmere på Horders meget smukke portal til Kirkens mandeindgang.

På kirkegården ses Danmarks højeste Runesten, som vi også får en beretning om.

Medbring en madkurv, som vi finder et sted at fortære afhængig af vejret.

Turen ledes af Lisbeth Madsen som er medlem af bestyrelsen.

Gratis for medlemmer af BLIN, med tag naboer og venner med, som kan blive medlemmer denne aften for 200 kr pr husstand.

Håber vi ses.

Continue reading


BLIN og folkeuniversitetet holder foredragsaften

“Værdifulde kulturmiljøer i Norddjurs”

Torsdag D.8 Februar Kl. 19.00-21.00 i pavillionen.
Gratis adgang for BLIN Medlemmer

Foredragsholder:
Simon Ostenfeld Petersen
Lektor ved Århus Arkitektskole
Projektleder Cand.Mag

Værdifulde kulturmiljøer i Norddjurs

Vi er i starten af en ny kommunal valgperiode, og den nye kommunalbestyrelse er i gang med at sætte dagsordenen for de næste 4 år. Meget sker naturligvis på baggrund af planlægning og prioriteringer fra forudgående kommunalbestyrelser, men fra flere sider høres også om behovet for at blive bedre til at koncentrere kræfterne om vores områdes særlige styrkeområder og få et godt samspil med lokalbefolkningen om løsning af opgaverne. Vi er et yderområde med mange potentialer indenfor turisme, bosætning, erhverv og kulturformidling, og det handler om at finde og udnytte dem.

Derfor har Norddjurs Kommune også i 2016 – 2017 indgået i et samarbejde med Arkitektskolen i Aarhus om en kortlægning af værdifulde kulturmiljøer på Norddjursland. Projektet er støttet af Realdania. Det har resulteret i en spændende kortlægning med lektor Simon Ostenfeld Pedersen i spidsen og rapporten Screening af kulturmiljøer Norddjurs Kommune, som udkom i 2017.

Det vil der blive mulighed for at høre Simon Ostenfeld Pedersen fortælle mere om på et møde den 8. februar 2018 i Kulturhus Pavillonen i Grenaa. Mødet er arrangeret i samarbejde mellem Norddjurs Folkeuniversitet og BLIN – foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Norddjurs. Mødet er åbent for alle. Det starter kl. 19.

Hvad er det så for værdifulde kulturmiljøer, vi har i Norddjurs? Bor jeg måske selv i et uden at vide det? Og kan jeg måske selv være med til at gøre det mere attraktivt for tilflyttere, turister eller nye virksomheder?

Projektgruppen har i samarbejde med kommunens medarbejdere og med Museum Østjylland som konsulent udpeget 63 kulturmiljøer, som kunne komme på tale. De 63 kulturmiljøer blev efterfølgende af projektgruppen vurderet ud fra 3 værdiparametre, som var:

– Kulturhistoriske værdi, dvs. hvordan vurderes kulturmiljøets historiske betydning og kulturhistoriske fortælleværdi?

– Arkitektoniske værdi, dvs. hvordan vurderes kulturmiljøets rumlige, formmæssige og arkitektoniske kvaliteter?

– Integritetsværdi: dvs. hvordan vurderes kulturmiljøets helhed og sammenhæng?

Efter den gennemførte screening var der 42 områder/bygninger tilbage, som kunne betegnes som værdifulde kulturmiljøer. Det er f.eks. Voer-Mellerup Færgesteder, Allingåbro stationsområde, Hoed Kalkværk, Sostrup slot, Anholt Fyr, som har fået en særlig grundig beskrivelse. Hertil kommer en række andre lokaliteter og bygninger som f.eks. sommerhuse på Grenaa Strand, Grenaa Bymidte og mange herregårde, byområder og landsbyer i vores område.

Hvordan kan vi synliggøre udviklingspotentialerne i disse historiske og autentiske rammer, så det kan give vækst og gode levevilkår til nuværende og kommende generationer? Det handler mødet også om, så kom og vær med.

Yderligere oplysninger kan fås hos

Formand for BLIN: Lars Kalmar Kastanje, telefon 2423 5335 eller

Museumsinspektør Lea Glerup Møller, Østjyllands Museum, telefon 2113 0931

 

Der vedhæftes 2 fotos fra rapporten fra henholdsvis Hoed Kalkværk og Anholt Fyr.

Continue reading