Arkitekturens dag

Den første mandag i oktober fejrer vi verden over, arkitekturens dag.
BLIN HAR I ÅR SOM VORES LANDSFORENING FOKUS PÅ RÅDHUSE.
MANDAG D. 5 OKTOBER KL. 17.00

Kom med på byvandring til vores tidligere og nuværende rådhus.

PROGRAM:
Kl. 17.00 Vi mødes på Nytorv hvor Lars Sand Kirk vil starte sine fortællinger om byens rådhuse.
Herefter fortsætter vi til det ældste på torvet.
Vores byvandring slutter ved det nye rådhus i Mogensgade/Torvet, her vil Jesper Due berette om husets og dets funktioner.

Kl. 19.00 afslutning

Grundet covid-19 kan kun 25 deltage, derfor bliver det først til mølle princippet.
Tilmeld Jer/dig på LK@blin.dk eller mobil: 24235335 (formanden)
Vi vil overholde og sikre alle anbefalinger om afstande, samt afspritning.

Continue reading


HERREGÅRDSTUR TIL ROSENHOLM SLOT TORSDAG 10. SEPTEMBER.

Kl. 16.30 mødes vi ved Hornslet Kirke som har hørt under Rosenholm og bla. derfor har en lang og spændende historie, som vi vil se og høre om. Bla. særprægede kalkmalerier. Lisbeth Madsen er guide

Kl. 18.00 er der rundvisning på renæssanceslottet Rosenholm hvor Rosenkrantz slægten har slået sine folder. Særdeles spændende sted. Lokal guide.

Begge steder ses også Stenmester Horders arbejder.

Derefter nyder vi vores medbragte picnic i slotsparken eller stalden, hvis det regner.

Pris for medlemmer. 50 kr. for rundvisning på slottet.
100 kr. for ikke medlemmer.

Man er velkommen til kun at deltage i det ene af rundvisningerne.

Medbring venner og naboer som hermed har mulighed for at blive medlemmer af vores forening.

Tilmelding til lk@blin.dk

På vegne af BLIN.

Glæder os til at ses igen.

Continue reading


GENERALFORSAMLING – BAUNHØJ MØLLE TIRSDAG D.10 MARTS 2020 KL. 19.00

Der indkaldes til Generalforsamling/ samt bygningspræmiering i BLIN bygnings-og landskabskultur i Norddjurs.
Baunhøj Mølle tirsdag d. 10 marts 2020 kl. 19.00.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år (ved Lars Kastanje).

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab – ( ved Birgit Skov Jensen).

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år – ( ved Birgit Skov Jensen).

5. Vedtagelse af kontingent for 2021.

6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.(indlevering senest 27.2.2020).

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er: Jytte Nyborg Sørensen, Lisbeth Madsen, Birgit Skov Jensen, Lars sand Kirk. Alle ønsker genvalg.

8. Valg af 2 suppleant for 1 år. På valg er Jens Rasmussen.  Ønsker genvalg. Yderligere suppleant mangler.

9. Valg af revisor (nuværende er Jytte Nielsen). Ønsker genvalg.

10. Eventuelt.

Præmiering:

Præmieringsudvalget fortæller om præmieringen og formanden overrækker diplom.

Traktement:

Blin er vært for et lettere traktement.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen BLIN

Continue reading


BAUHAUS – 100 år

BAUHAUS – 100 år

Dato/klokkeslæt:
31/10/2019 – 07/11/2019
19:00 – 21:00

Sted:
Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa

 

Underviser:
Lars Sand Kirk,
arkitekt MAA, lektor

Pris:

100 kr. for en aften
150 kr. for begge foredrag

Tilmelding:
Ingen. Billetter købes ved indgangen

Torsdag d. 31. oktober:
Der fortælles om Bauhausskolens historie – med fokus på de mange kunsthåndværkere og designere der var tilknyttet Bauhaus bevægelsen i Tyskland og desuden arkitekter og kunstnere som Walter Gropius, Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Johannes Itten, Joseph Albers, Marianne Brandt og mange andre.

Denne bevægelse har i nu 100 år inspireret kunstnere, arkitekter og designere over hele verden, men virkede kun i ganske kort periode, fra 1919 til 1933, da skolen lukkede grundet nazismens indflydelse i Tyskland.

 

 

 

Torsdag d. 7. november:
Hør om de kunstnere, grafikere og arkitekter der var tilknyttet Bauhausskolen, i både Weimar og Dessau – og dem der senere lod sig  inspirere heraf. Vi hører om de ideer der udsprang fra Bauhausskolen – med eksempler og punktnedslag i Europa, USA, Mexico, Japan og Skandinavien.

Her kan også nævnes danske arkitekter som Arne Jacobsen, Mogens Lassen, Edvard Heiberg og utallige bygmestre der opførte Bauhaus inspirerede funkisbygninger overalt i landet, også i

Norddjurs og Grenaa.

Continue reading


HERREGÅRDSBESØG MED PICNIC PÅ INGVORSTRUP – TORSDAG 5. SEPTEMBER KL. 17.00 2019

Ingvorstrup stammer helt tilbage fra 1400-tallet og har navn efter Ingvor Beske.
Kendte adelsslægter som Skeel, Rosenkrantz og Rosenørn har igennem årene haft deres gang på Ingvorstrup.
Ingvorstrups hovedbygning blev opført i 1872 af daværende ejer Jens Hansen Mosegaard.
Hovedbygningen er en énetages bygning i villastil med gennemgående frontspids.

Læs meget mere om herregården på linket herunder
http://www.danskeherregaarde.dk/nutid/ingvorstrup

Continue reading


KIRKETUR TIL TRE KIRKER | TORSDAG 23. MAJ KL. 17.

 

 

 

 

 


Vi mødes ved Ålsø Kirke, som er meget “rig” og veludsmykket, da den har været under to herregårde.

Vi taler om kirkens forskellige stilperiorder både i arkitekturen og kunsten, før og efter Reformationen.

Her ses karakteristiske eksempler på forskellen mellem høj og lav i samfundet.

Derefter kører vi til Trustrup Kirke som er af nyere dato fra 1988.

Kirken er meget enkel i sit udtryk, som tydeligt ses på forskellen mellem en katolskog protestantisk kirke.

Til slut kører vi til den nyrestaurerede Enslev Kirke, opført i kalksten, den har smukke ydre dekorationer, samt døbefont af stenmester Horder fra 1100 tallet, ham vil i få en beretning om.

På kirkegården ses et Lapidarum, som er en gravstenssamling.

Turen er gratis for medlemmer, for ikke medlemmer 50 kr, vi kører i egne biler.

Medbring Picnickurv som vi finder et sted at fortære, afhængig af vind og vejr.

Turen guides af Lisbeth Madsen

 

Venlig hilsen BLIN.

Continue reading


Myter og realiteter om land og by i Danmark

Et historisk foredrag med fokus på Østjylland ved Benno Blæsild

Ved de seneste to folketingsvalg har Danmarkskortet været todelt, når det endelige valgresultat er opgjort. Storkøbenhavn, Aarhus, Odense og Aalborg har været røde, mens resten af landet har været med blåt flertal. Måske dækker det over en øget polarisering i Danmark. Måske ser verden forskellig ud, hvad enten udgangspunktet er storbyens skyline eller landets bakkede skovklædte horisont – og måske er denne forskel vokset.
Foredraget giver eksempler på, hvordan det tidligere er gået skævt, når balancen mellem by og land er blevet for ulige, fra Romerrigets galliske provinser i 3. århundrede, over Frankrig i 1700’tallet til Danmark i 1993, hvor en prognose fra Indenrigsministeriet forudså, at den sidste indbygger ville have forladt København i 2035, hvis den daværende befolkningsudvikling fortsatte.
Med udgangspunkt hos ‘Maren i Kæret’ et sted i Østjylland gives et signalement af, hvordan forholdet mellem land og by udviklet sig de seneste 150 år. Der gives et bud på, hvordan det kan være at Danmark er et af EU’s mindst urbaniserede lande, samtidig med at alle prognoser giver storbyerne hovedrollen i Danmarks fremtidige udvikling.

Onsdag d. 27 marts kl. 19.00 på Allingåbro Hotel.

Continue reading


Herregårdstur til Stenalt Gods

Torsdag d. 23 august kl. 18.00 med Picnic kurv.
Traditionen tro besøger vi i år Stenalt Gods der ligger idyllerisk i skovkanten i en park med søer, vandløb og broer lidt uden for Ørsted. Godsets historie går 800 år tilbage. En byggestil som er et meget seværdigt syn midt i den smukke natur på Djursland. I 1994 blev Stenalt Gods tildelt Europa Nostra prisen for nænsom restaurering af hovedbygningen.

Stenalt gods er i dag rammen om et herhjemme utraditionelt husdyrhold på i øjeblikket Ca. 500 bukkekid og ca. 700 malke-geder. Dorte Jensen og hendes mand Arne Fremmich som ejer godset driver denne spændende økologiske virksomhed.

PROGRAM:
Kl.18.00                      Ankomst til godset
kl.
18.00-19.00             Dorte Jensen fortæller om Godset og den økologiske virksomhed
kl.19.00-19.30             Arkitekt Lars sand Kirk fortæller om Godsets palæagtige italienske
                                   byggestil fra 1799 inspireret af Andrea Palladio.
kl.19.30-20.30             Picnic i haven

Continue reading


Hvem var stenmester Horder fra Djursland.

Tag med BLIN på en tur Torsdag d. 31 Maj kl. 16.30 rundt til tre af vore smukke middelalderkirker, hvor Horder er repræsenteret. Vi kigger også på hvad der er specielt for de enkelte kirker, både ude og inde.

Vi mødes ved Hammelev Kirke kl 16.30 hvor vi finder den måske smukkeste af Horders døbefonte og vi udfolder historien om hans virke, der er repræsenteret så langt væk som til Flensborg egnen. Dog er der langt flest arbejder af ham på Norddjursland.

Hvad var det for en tid han levede i, og hvordan ses det i kirkerne ?

Derefter kører vi til Villersø Kirke, også med en døbefont fra Horders værksted.

Til sidst kører vi til Rimsø Kirke, beliggende ved Danmarks ældste præstegård. Her kigger vi nærmere på Horders meget smukke portal til Kirkens mandeindgang.

På kirkegården ses Danmarks højeste Runesten, som vi også får en beretning om.

Medbring en madkurv, som vi finder et sted at fortære afhængig af vejret.

Turen ledes af Lisbeth Madsen som er medlem af bestyrelsen.

Gratis for medlemmer af BLIN, med tag naboer og venner med, som kan blive medlemmer denne aften for 200 kr pr husstand.

Håber vi ses.

Continue reading