Myter og realiteter om land og by i Danmark

Et historisk foredrag med fokus på Østjylland ved Benno Blæsild

Ved de seneste to folketingsvalg har Danmarkskortet været todelt, når det endelige valgresultat er opgjort. Storkøbenhavn, Aarhus, Odense og Aalborg har været røde, mens resten af landet har været med blåt flertal. Måske dækker det over en øget polarisering i Danmark. Måske ser verden forskellig ud, hvad enten udgangspunktet er storbyens skyline eller landets bakkede skovklædte horisont – og måske er denne forskel vokset.
Foredraget giver eksempler på, hvordan det tidligere er gået skævt, når balancen mellem by og land er blevet for ulige, fra Romerrigets galliske provinser i 3. århundrede, over Frankrig i 1700’tallet til Danmark i 1993, hvor en prognose fra Indenrigsministeriet forudså, at den sidste indbygger ville have forladt København i 2035, hvis den daværende befolkningsudvikling fortsatte.
Med udgangspunkt hos ‘Maren i Kæret’ et sted i Østjylland gives et signalement af, hvordan forholdet mellem land og by udviklet sig de seneste 150 år. Der gives et bud på, hvordan det kan være at Danmark er et af EU’s mindst urbaniserede lande, samtidig med at alle prognoser giver storbyerne hovedrollen i Danmarks fremtidige udvikling.

Onsdag d. 27 marts kl. 19.00 på Allingåbro Hotel.

Continue reading


Herregårdstur til Stenalt Gods

Torsdag d. 23 august kl. 18.00 med Picnic kurv.
Traditionen tro besøger vi i år Stenalt Gods der ligger idyllerisk i skovkanten i en park med søer, vandløb og broer lidt uden for Ørsted. Godsets historie går 800 år tilbage. En byggestil som er et meget seværdigt syn midt i den smukke natur på Djursland. I 1994 blev Stenalt Gods tildelt Europa Nostra prisen for nænsom restaurering af hovedbygningen.

Stenalt gods er i dag rammen om et herhjemme utraditionelt husdyrhold på i øjeblikket Ca. 500 bukkekid og ca. 700 malke-geder. Dorte Jensen og hendes mand Arne Fremmich som ejer godset driver denne spændende økologiske virksomhed.

PROGRAM:
Kl.18.00                      Ankomst til godset
kl.
18.00-19.00             Dorte Jensen fortæller om Godset og den økologiske virksomhed
kl.19.00-19.30             Arkitekt Lars sand Kirk fortæller om Godsets palæagtige italienske
                                   byggestil fra 1799 inspireret af Andrea Palladio.
kl.19.30-20.30             Picnic i haven

Continue reading


Hvem var stenmester Horder fra Djursland.

Tag med BLIN på en tur Torsdag d. 31 Maj kl. 16.30 rundt til tre af vore smukke middelalderkirker, hvor Horder er repræsenteret. Vi kigger også på hvad der er specielt for de enkelte kirker, både ude og inde.

Vi mødes ved Hammelev Kirke kl 16.30 hvor vi finder den måske smukkeste af Horders døbefonte og vi udfolder historien om hans virke, der er repræsenteret så langt væk som til Flensborg egnen. Dog er der langt flest arbejder af ham på Norddjursland.

Hvad var det for en tid han levede i, og hvordan ses det i kirkerne ?

Derefter kører vi til Villersø Kirke, også med en døbefont fra Horders værksted.

Til sidst kører vi til Rimsø Kirke, beliggende ved Danmarks ældste præstegård. Her kigger vi nærmere på Horders meget smukke portal til Kirkens mandeindgang.

På kirkegården ses Danmarks højeste Runesten, som vi også får en beretning om.

Medbring en madkurv, som vi finder et sted at fortære afhængig af vejret.

Turen ledes af Lisbeth Madsen som er medlem af bestyrelsen.

Gratis for medlemmer af BLIN, med tag naboer og venner med, som kan blive medlemmer denne aften for 200 kr pr husstand.

Håber vi ses.

Continue reading


BLIN og folkeuniversitetet holder foredragsaften

“Værdifulde kulturmiljøer i Norddjurs”

Torsdag D.8 Februar Kl. 19.00-21.00 i pavillionen.
Gratis adgang for BLIN Medlemmer

Foredragsholder:
Simon Ostenfeld Petersen
Lektor ved Århus Arkitektskole
Projektleder Cand.Mag

Værdifulde kulturmiljøer i Norddjurs

Vi er i starten af en ny kommunal valgperiode, og den nye kommunalbestyrelse er i gang med at sætte dagsordenen for de næste 4 år. Meget sker naturligvis på baggrund af planlægning og prioriteringer fra forudgående kommunalbestyrelser, men fra flere sider høres også om behovet for at blive bedre til at koncentrere kræfterne om vores områdes særlige styrkeområder og få et godt samspil med lokalbefolkningen om løsning af opgaverne. Vi er et yderområde med mange potentialer indenfor turisme, bosætning, erhverv og kulturformidling, og det handler om at finde og udnytte dem.

Derfor har Norddjurs Kommune også i 2016 – 2017 indgået i et samarbejde med Arkitektskolen i Aarhus om en kortlægning af værdifulde kulturmiljøer på Norddjursland. Projektet er støttet af Realdania. Det har resulteret i en spændende kortlægning med lektor Simon Ostenfeld Pedersen i spidsen og rapporten Screening af kulturmiljøer Norddjurs Kommune, som udkom i 2017.

Det vil der blive mulighed for at høre Simon Ostenfeld Pedersen fortælle mere om på et møde den 8. februar 2018 i Kulturhus Pavillonen i Grenaa. Mødet er arrangeret i samarbejde mellem Norddjurs Folkeuniversitet og BLIN – foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Norddjurs. Mødet er åbent for alle. Det starter kl. 19.

Hvad er det så for værdifulde kulturmiljøer, vi har i Norddjurs? Bor jeg måske selv i et uden at vide det? Og kan jeg måske selv være med til at gøre det mere attraktivt for tilflyttere, turister eller nye virksomheder?

Projektgruppen har i samarbejde med kommunens medarbejdere og med Museum Østjylland som konsulent udpeget 63 kulturmiljøer, som kunne komme på tale. De 63 kulturmiljøer blev efterfølgende af projektgruppen vurderet ud fra 3 værdiparametre, som var:

– Kulturhistoriske værdi, dvs. hvordan vurderes kulturmiljøets historiske betydning og kulturhistoriske fortælleværdi?

– Arkitektoniske værdi, dvs. hvordan vurderes kulturmiljøets rumlige, formmæssige og arkitektoniske kvaliteter?

– Integritetsværdi: dvs. hvordan vurderes kulturmiljøets helhed og sammenhæng?

Efter den gennemførte screening var der 42 områder/bygninger tilbage, som kunne betegnes som værdifulde kulturmiljøer. Det er f.eks. Voer-Mellerup Færgesteder, Allingåbro stationsområde, Hoed Kalkværk, Sostrup slot, Anholt Fyr, som har fået en særlig grundig beskrivelse. Hertil kommer en række andre lokaliteter og bygninger som f.eks. sommerhuse på Grenaa Strand, Grenaa Bymidte og mange herregårde, byområder og landsbyer i vores område.

Hvordan kan vi synliggøre udviklingspotentialerne i disse historiske og autentiske rammer, så det kan give vækst og gode levevilkår til nuværende og kommende generationer? Det handler mødet også om, så kom og vær med.

Yderligere oplysninger kan fås hos

Formand for BLIN: Lars Kalmar Kastanje, telefon 2423 5335 eller

Museumsinspektør Lea Glerup Møller, Østjyllands Museum, telefon 2113 0931

 

Der vedhæftes 2 fotos fra rapporten fra henholdsvis Hoed Kalkværk og Anholt Fyr.

Continue reading