Nyttige Links

Restaureringsfaglige foreninger og institutter

www.byogland.dk – Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur

www.bygningsbevaring.dk – Center for Bygningsbevaring i Raadvad

www.bygningskultur.dk – Bygningskultur Danmark – Paraplyorganisation for forskellige aktører med interesse i bygninger og bygningskultur.

www.foreningen-straatag.dk – Foreningen Stråtag – Forening for ejere af hus med stråtag og andre med interesse i emnet.

www.byfo.dk – Bygningsfredningsforeningen – Hovedsagelig en økonomisk interesseorganisation for ejere af fredede bygninger

www.kalkforum.org – Medlemsforening for arkitekter, håndværkere og forskere fra hele norden med interesse i bygningskalk og kalkpuds.

www.karch.dk – Kunstakademiets Arkitektskole

www.kunstbib.dk – Samlingen af arkitekturtegninger

www.aarch.dk – Arkitektskolen i Århus

www.kons.dk – Kunstakademiets Konservatorskole

www.natmus.dk – Nationalmuseet

www.natmus.dk/sw4621.asp – Frilandsmuseet i Sorgenfri

www.sbsby.dk – SBS Byfornyelse

www.dac.dk – Dansk Arkitekturcenter

www.gbb.dk – Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring

www.patriotisk.dk – Patriotisk Selskab

www.realdania.dk – Realdania A/S

www.realea.dk – Realea A/S

www.berntsenfonden.dk – Berntsens Fond

www.bev.dk – Bevaringsværdige Bygninger

www.dn.dk – Danmarks Naturfredningsforening

www.d-g-h.dk – Danske Godser og Herregårde

www.slotte-herregaarde.dk – Danske Slotte og Herregårde

www.dansklandbrug.dk – Dansk Landbrug

www.skovforeningen.dk – Dansk Skovforening

www.bcnord.dk – Bevaringscenter Nordjylland

 

Relevante Myndigheder

www.kulturarv.dk/forvaltning/udvalg/bygningssyn/ – Det særlige Bygningssyn

www.kulturarv.dk – Kulturarvsstyrelsen

www.kum.dk – Kulturministeriet

www.kl.dk – Kommunernes Landsforening

www.sns.dk – Skov- og Naturstyrelsen

www.ses.dk – Slots- og Ejendomsstyrelsen

www.mim.dk – Miljøministeriet

www.forsvaret.dk/FBE/Pages/default2.aspx – Forsvarets Bygningstjeneste

Continue reading