Vedtægter

Foreningens formål er:

At udbrede kenskab til og interesse for kulturhistoriske og æstetiske værdier ved bygninger, byrum og landskaber.

Hvor der forestår ændringer, der kan virke skræmmende, gennem forhandlinger med ejerne og/ eller myndigheder at søge ændringerne tilpasset omgivelserne, med respekt for kultirhistorisk værdi, hvad enten dette er byrum, overgangen fra by til land, eller det åbne landskab.

At søge vedligeholdelse eller restaurering gennemført gennem oplysning og rådgivning, hvor dette skønnes ønskeligt.

At uddele en pris gerne årligt, til en ejer, beboer, myndighed eller tilsvarende i Norddjurs Kommune, som anerkendelse for forbedring på en ejendom, hvorved der er bevaret eller tilføjet by og egn æstetisk værdi.

At øve inflydelse på den kommunale planlægning.

“Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Norddjurs Kommune”
i daglig tale kaldet “BLIN
Foreningens hjemsted er i Norddjurs Kommune.

Læs foreningens vedtægter her

Continue reading