Sponsorer

Sponsorgruppen `Vi støtter BLIN`-

Foreningen BLIN/ Bygnings-og Landskabskultur i Norddjurs har ca. 100 medlemmer.
Vi arrangerer tema-og foredragsaftener, årlig bygningspræmiering, årlig
herregårdstur, invitation til ekskursioner, samt tilbud om faglig rådgivning.

Vi skal passe på vores eksisterende arkitektur i byer, havneområder og landskaber.
Vi skal imidlertid også fokusere på vores egen tid lige her og nu. Beskæftige os med
den nye arkitektur i vores bymiljøer og landområder.

BLIN er en forening, hvor vi sammen kan påvirke udviklingen i vores kommune
gennem oplysende virksomhed og kontakter til grundejere, butiksejere,
virksomheder og planmyndigheder.

Ønsker din virksomhed indflydelse på, hvordan vores bybillede og landskaber
kommer til at se ud i fremtiden. Tilmeld dig sponsorgruppen.

Medlemskab af `Vi støtter BLIN` består af et årligt sponsorat på kr 800.

Sponsoratet går til at understøtte vores arrangementer i BLIN.

Sponsorfordele
Som medlem af sponsorgruppen `Vi støtter BLIN` får du disse fordele:

  • Firma logo på forsiden af vores hjemmeside 1 måned  (www.Blin.dk)
  • Logo-Skilt på `Den gamle smedie´ i midtbyen, som administreres af BLIN.
  • Invitationer til alle vores arrangementer med gratis adgang.
  • Abonnement på bladet BY og Land der udkommer 4 gange årligt.

Jeg vil gerne høre mere om sponsorat

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvordan du kan støtte BLIN.
Du kan få fat i os på to måder:

Kontakt formanden for BLIN  (Lars Kastanje mob: 24235335 eller lk@blin.dk)
Brug kontaktformularen på vores hjemmeside www.blin.dk eller skriv info@blin.dk.

Continue reading