GDPR – Persondatabeskyttelse i BLIN

Persondatabeskyttelse i BLIN

Efter reglerne i EU’s Persondataforordning af 25. maj 2018 skal myndigheder, virksomheder og foreninger m.v. over holde en række bestemmelser, herunder informere de borgere/medlemmer om, hvordan deres data behandles.
I BLIN lever vi naturligvis op til disse krav, så derfor disse oplysninger:

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

BLIN’s dataansvarlige er formanden Lars Kalmar Kastanje, Krogen 2, 8500 Grenaa, mail blin@dk, telefon 24235335 og
kasserer Birgit Skov Jensen, Bag Klitten 13, 8500 Grenaa, birgit-skov-jensen@refugiet.dk, telefon 24464066.

Behandling af personoplysninger
I forbindelse med indmeldelse i foreningen registreres typen af medlemskab samt medlemmets navn, adresse og e-mail samt evt. telefonnummer. Medlemmets navn og adresse videregives til Landsforeningen By og Land til forsendelse af foreningens blad samt til Betalingsservice til forsendelse af den årlige kontingentopkrævning. Ingen af disse oplysninger er ifølge Persondataloven følsomme oplysninger og kræver ikke særligt samtykke fra medlemmerne m.h.t. videregivelse til de pågældende.

Formålet med personoplysningerne
De personoplysninger foreningen opbevarer tjener til opfyldelse af formålsparagraffen, herunder distribution af nyhedsbreve, opkrævning af kontingent samt forsendelse af By og Land.
Vi deler ikke oplysningerne med eksterne samarbejdsparter eller på anden måde videregiver oplysninger om medlemmer, som ikke er direkte relateret til formålet for BLIN.
Oplysninger om medlemmer kan videregives til eksterne samarbejdspartnere, såkaldt databehandler, såfremt der er indgået en skriftlig aftale om dataansvarlighed og databehandling. Det kan ske i forbindelse med drift af tekniske systemer, udsendelse af mails, dataanalyser, forbedrede medlemsfordele og lignende.
Ved henvendelse til formand eller kasserer kan et medlem til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger BLIN har registreret om den pågældende.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer medlemsoplysninger på formandens og kassererens computere samt medlemslister, der evt. også udleveres til BLIN’s bestyrelse.
Oplysningerne om medlemmer opbevares i op til 3 år efter endt medlemskab. Foreningen kan på basis heraf rette henvendelse om gentegning af medlemskab, medmindre det udmeldte medlem har bedt om øjeblikkelig sletning af alle opbevarede data.

Continue reading