MENU BAR TOP

MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU
MENUMENU

Continue reading


Herregårdstur til Stenalt Gods

Torsdag d. 23 august kl. 18.00 med Picnic kurv.
Traditionen tro besøger vi i år Stenalt Gods der ligger idyllerisk i skovkanten i en park med søer, vandløb og broer lidt uden for Ørsted. Godsets historie går 800 år tilbage. En byggestil som er et meget seværdigt syn midt i den smukke natur på Djursland. I 1994 blev Stenalt Gods tildelt Europa Nostra prisen for nænsom restaurering af hovedbygningen.

Stenalt gods er i dag rammen om et herhjemme utraditionelt husdyrhold på i øjeblikket Ca. 500 bukkekid og ca. 700 malke-geder. Dorte Jensen og hendes mand Arne Fremmich som ejer godset driver denne spændende økologiske virksomhed.

PROGRAM:
Kl.18.00                      Ankomst til godset
kl.
18.00-19.00             Dorte Jensen fortæller om Godset og den økologiske virksomhed
kl.19.00-19.30             Arkitekt Lars sand Kirk fortæller om Godsets palæagtige italienske
                                   byggestil fra 1799 inspireret af Andrea Palladio.
kl.19.30-20.30             Picnic i haven

Continue reading


Hvem var stenmester Horder fra Djursland.

Tag med BLIN på en tur Torsdag d. 31 Maj kl. 16.30 rundt til tre af vore smukke middelalderkirker, hvor Horder er repræsenteret. Vi kigger også på hvad der er specielt for de enkelte kirker, både ude og inde.

Vi mødes ved Hammelev Kirke kl 16.30 hvor vi finder den måske smukkeste af Horders døbefonte og vi udfolder historien om hans virke, der er repræsenteret så langt væk som til Flensborg egnen. Dog er der langt flest arbejder af ham på Norddjursland.

Hvad var det for en tid han levede i, og hvordan ses det i kirkerne ?

Derefter kører vi til Villersø Kirke, også med en døbefont fra Horders værksted.

Til sidst kører vi til Rimsø Kirke, beliggende ved Danmarks ældste præstegård. Her kigger vi nærmere på Horders meget smukke portal til Kirkens mandeindgang.

På kirkegården ses Danmarks højeste Runesten, som vi også får en beretning om.

Medbring en madkurv, som vi finder et sted at fortære afhængig af vejret.

Turen ledes af Lisbeth Madsen som er medlem af bestyrelsen.

Gratis for medlemmer af BLIN, med tag naboer og venner med, som kan blive medlemmer denne aften for 200 kr pr husstand.

Håber vi ses.

Continue reading


Beplantning på Århusvej


Norddjurs kommune har besluttet at sagen omkring beplantning på Århusvej igen skal sendes tilbage til miljø-og teknikudvalget, for derefter at blive sendt til offentlig høring. Sagen kommer op for kommunalbestyrelsen 7 november.

BLIN tager denne sag op.

BLIN ønsker generelt at tage temaet med træer og beplantning op til revision i hele kommunen.
Vi vil også komme med imput og forslag til nye grønne byporte til fremtidens
Grenaa.

Continue reading


Rugaard Gods

Kulturhistoriske hovedetræk
Opført omkring 1590, ombygget omkring 1750 og 1800

Kulturmiljøets hovedtræk
Rugaard ligger smukt ved Nørresø tæt på Kattegat.
Der hører en række huse under Rugaard Gods, ligesom der tidligere hørte fem forpagtergårde til godset.


Rugård Slot er et skov- og landbrugsgods med udsigt til Rugård Bugt på Djursland. Renæssancegården Rugård blev berygtet som en heksegård i etatsråd Jørgen Arenfeldts ejertid fra 1682 til 1707. Det officielle Danmark brændte sin

sidste heks i 1692, men først i 1707 lykkedes det ved personlig indgriben af Fr. 4. at bremse Arenfeldts private processer. Sønnen Axel Arenfeldt overtog den forarmede gård, men gik fallit i 1737, efter at slægten havde ejet gården i 150 år.

Rugård eller Rudegård (= rydningsgård) er opstået efter rydning af skov i den tidlige middelalder. Som klostergods overgik gården til kronen i 1536. Fr. 2., der centraliserede sine jyske godsbesiddelser i det sydlige Jylland, mageskiftede ejendommen til Hans Arenfeldt i 1579.

Hans Arenfeldt lod det nuværende Rugårds hovedfløj, vestfløjen, opføre omkring 1590. Hovedbygningen med kurvehanksbuede vinduer og rester af skydeskår er flankeret af to ottekantede vestvendte hjørnetårne populært kaldet »Hamborg« (sydtårnet) og »Lubeck« (nordtårnet). Bygningen, der minder påfaldende om den samtidige lidt nordligere beliggende herregård Katholm, er to etager høj i røde mursten med et stejlt rødt sadeltag. Bygningen rejser sig over en granitsokkel med tilhugne kvadre. Hovedfløjen har tidligere haft svungne gavle og portgennemkørsel. Den sidste er afløst af en klassisk inspireret portal.

Den lave nordfløj er ikke meget yngre end hovedbygningen, men er blevet forlænget i 1700-tallet. På hovedbygningens haveside ses endvidere tydlige rester af en smal sydøstvendt udløberfløj. Under den sydlige del af hovedbygningen er bevaret betydelige rester af de krydshvælvede kældre båret af svære søjler. Hele anlæggget var omgivet af nu tilkastede voldgrave.

Rugård er berømt og berygtet for en række »private« hekseprocesser omkring år 1700. Ejeren Jørgen Arenfeldt forsøgte med pinebænk og vand prøve i smededammen at afsløre lokale hekse. Den hekseforstyrrede godsejer døde i yderste armod i 1717.

Ejerliste:

 • (1183-1536) Øm Kloster
 • (1536-1579) Kronen
 • (1579-1610) Hans Axelsen Arenfeldt
 • (1610-1625) Jørgen Hansen Arenfeldt
 • (1625-1671) Mogens Hansen Arenfeldt
 • (1671-1682) Hans Mogensen Arenfeldt
 • (1682-1707) Jørgen Hansen Arenfeldt
 • (1707-1719) Axel Jørgensen Arenfeldt
 • (1719-1737) Vincents Lerche
 • (1737-1743) Christian Lerche
 • (1743-1775) Jacob Benzon
 • (1775-1788) Christian Benzon
 • (1788-1796) Jacob Hansen
 • (1796-1798) Peter Bech
 • (1798-1800) Hans Peter Ingerslev / Hans Peter Stochmann
 • (1800-1830) Hans Peter Ingerslev
 • (1830-1835) Caspar Peter Rothe Ingerslev
 • (1835-1857) Mads Johan Buch Schiøtt
 • (1857-1898) Peter Paul Christian Ferdinand Mourier-Petersen
 • (1898-1904) Alvilda Dahl gift Mourier-Petersen
 • (1904-1950) Adolph Mourier-Petersen
 • (1950-1967) Christian Mourier-Petersen
 • (1967-1982) K/S Rugaard Gods v/a Christian Mourier-Petersen
 • (1982-) K/S Rugaard Gods v/a Elisabeth Mourier-Petersen gift Madsen / Annette Mourier-Petersen gift Seidel / Ida Mourier-Petersen / Astrid Mourier-Petersen

Continue reading


Generalforsamling 2017

Generalforsamling BLIN – Bygnings og Landskabskultur i Norddjurs

Grenaa den 9. marts 2017
22 fremmødte
Fra bestyrelsen: Tommy, Lars KK, Gunnar, Erik, Lisbeth, Henrik, Lea og Lars SK
Afbud fra Ingrid
Referat: Lars SK

 1. Velkomst ved Lars Kalmar Kastanje
 2. Valg dirigent Finn Pedersen, forsamlingen vælger en dirigent, lovligt indvarslet
 3. Formandens beretning:
  Visioner
  10 bestyrelsesmøder
  Udvalgsmøder,
  I 2016 blev en smuk industribygning præmieret
  Fjellerup Strand, Ishus/Isbygning, Estruplund gods, Estruplund Kirke,
  fællesmøde med BLIS, Søren museumsinspektør var rundviser.
  Grenaa midtby Schønherr
  Den Gamle Smedje
  Høringssager for Nordjurs Kommune
  I 2016 mærkesager, nedrivning af bevaringsværdig mølle på Katholm
  Rosengården tagrenovering, er taget til efterretning
  Træfældning ved trekanten, sagen tages op igen i kommunalbestyrelsen
  Årsmøde i Odense i maj 2016
  Årsmøde i Maribo i maj 2017
  Udvalg: Herregårdsudvalg, Ruggård Gods
  Horder-gruppe
  Smedje-udvalget
  Kommunalgruppe
  Nyhedsbrev der måned nyhedsbrev
  Tak til medlemmer, bestyrelsen, og medlemmer der udtræder
 1. Kommentarer fra Finn, godt at foreningen ”viser tænder overfor myndighederne”
 2. Erik Vestergaard, kasserer, fremlagde årsregnskab, egenkapital på ca 15.000,- kr. Regnskabet er godkendt
 3. Aktivt går ind for at finde sponsorer, arrangementer der giver en netto indtægt, anslået ca. 20.000,- til næste år.
 4. Kontingent i 2017, uforandret
 5. forslag. Vedtægtsændringer: ændring mht opløsning af foreningen. Bestyrelsen supplerer sig selv. Ny vedtægter er vedtaget
 6. Gunnar Lauritsen udtræder
 7. Carsten , fortalte om sin baggrund, valgt
 8. Henrik vil gerne udtræde, Birgit Skov Jensen indtræder i stedet.
 9. Suppleant, Ingrid genvalgt
 10. Jan Rønne genvalgt
 11. Tak til Finn
 12. Præmiering 2017, gennemgang ved Tommy Glindvad.
  Dobbelthuse som tema. Transformation med eksempler fra Grenaa
  Markedsgade 44 og 46. Bygget i 1933. Enfamiliehus i 1989. Præmieret før og igen i 2017.
  Gratis medlemskab for 1 år til de 2 ejere
 13. Tak til Gunnar, Henrik og Finn
 14. Traktement

Mvh

Lars Kalmar Kastanje, formand

Lars Sand Kirk (ref.)

Continue reading