Generalforsamling og Bygningspræmiering

Mandag d. 26 februar kl.19.00 i Møllen, Grenaa
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (formanden Lars kastanje)
3. Fremlæggelse af revideret regnskab (kasserer Birgit Skov Jensen)
4.Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering (Birgit Skov Jensen)
5. Vedtagelse af kontingent for 2018 (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmer. Forslag sendes
    til info@blin.dk senest d.9 februar 2018.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Per Gentsch samt Lisbeth Madsen.
    Per Gentsch ønsker ikke genvalg. Lisbeth Madsen modtager genvalg.
8. Valg af 1 suppleant for et år. På valg er Ingrid Kristiansen. Hun modtager genvalg.
9. Valg af revisor (nuværende er Jan Rønne) som gerne modtager genvalg.
10. Eventuelt.
Præmiering:
Præmieringsudvalget fortæller om præmieringen og formanden overrækker præmien
Let traktement:
Blin er vært for et lettere traktement.

Continue reading